Puntenformulier

Op het 30-puntenformulier kunt u per jaar de behaalde punten bijhouden. U kunt gebruik maken van een Excel of Word variant. In beide documenten is een invulhulp opgenomen om u uitleg te geven over het formulier. 

Alle directeuren hebben afgesproken dat het 30-puntenformulier wordt gebruikt voor het bijhouden van behaalde punten. Het formulier is ontworpen om de registratie zo eenvoudig mogelijk te maken. De punten worden automatisch opgeteld en het formulier wordt uitgeprint op één A4 zodat duidelijk is hoeveel punten zijn behaald en waarmee.