Puntenberekening

In het puntenstelsel kunnen opleidingsactiviteiten ten behoeve van het onderhouden van vakbekwaamheid worden geregistreerd. De streefnorm voor het aantal te behalen punten is gemiddeld 30 per jaar. Deze norm is ontleend aan de normen die andere juridische beroepsgroepen hanteren. Dezelfde streefnorm geldt ook voor mensen die deeltijd werken.

Toekennen van punten

Uw leidinggevende maakt met u afspraken over de manier van toepassing van het puntenstelsel en over de verdeling van de punten over de verschillende categorieën. Bijvoorbeeld voor vaardigheidstrainingen die bijdragen tot de juridische functie en gericht zijn op een juridische doelgroep (zoals adviesvaardigheden) worden punten toegekend. ‘Blended learning’ of stages die deel uitmaken van een breder opgezet curriculum dat voorzien is van leerdoelen, kunnen ook punten opleveren.

Het PWO richt zich niet uitsluitend op betaalde opleidingen: het is ook mogelijk om punten te behalen door het volgen van kosteloze activiteiten, die gericht zijn op de kennisontwikkeling van het vak, zoals lezingen of het publiceren van artikelen. 

Binnen het PWO systeem kent de leidinggevende de punten toe. Uw leidinggevende bepaalt ook of het nodig is om bewijzen te bewaren van de behaalde punten.  Bij vragen en twijfel is dus uw leidinggevende het eerste aanspreekpunt. Bijvoorbeeld als de streefnorm voor u niet haalbaar blijkt te zijn of als de voorbereidingstijd van een opleiding heel tijdrovend is, kunt u het beste tijdig met uw leidinggevende overleggen. In de regel is de voorbereidingstijd al meegerekend bij de toekenning van de punten per opleiding.

Categorieën te behalen punten

Categorie Waarde van één punt

1a.

Gevolgd juridisch onderwijs dat bijdraagt aan het vakbekwaamheidsniveau van de wetgevings- of overheidsjurist.

Eén uur onderwijs

1b.

Deelname aan een relevant symposium of lezing.

Eén uur onderwijs

2a.

Gegeven juridische onderwijs op academisch niveau.

Een half uur gegeven onderwijs

2b.

Een voor het vak van wetgevings- of overheidsjurist relevante publicatie.

250 gepubliceerde woorden

3a.

Gevolgde training die bijdraagt aan het functioneren van de wetgevings- of overheidsjurist.

Eén uur training

3b.

Deelname aan methodische intercollegiale consultatie, kenniskringen, werkplaatsen en intervisie.

Eén uur deelname