Deelnemende organisaties

Onderstaande departementen en uitvoeringsorganisaties nemen deel aan het puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO). 

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Raad van Advies, Aruba

Neemt u deel aan het PWO, maar staat uw organisatie niet genoemd in dit overzicht? Neem dan contact op met Margot Groenhuijsen.