Commissie

Commissieleden

De commissie PWO bestaat uit:

  • Kees Riezebos, directeur WJZ, Ministerie van OCW.
  • Hanneke Schipper-Spanninga, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie van BZK 
  • Sanne Reinders, wetgevingsjurist, Ministerie van BZK
  • Hans van Andel, wetgevingsjurist, Ministerie van EZK

Margot Groenhuijsen van de Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen ondersteunt de commissie als secretaris.

Taken

De taken van de commissie bestaan uit:

  • Het adviseren over het te verkrijgen aantal punten in het algemeen (niet over individuele cursussen of gevallen)
  • Het scheppen van helderheid bij eventuele vragen of onduidelijkheden
  • Het evalueren van het puntenstelsel
  • Het informeren van het Interdepartementaal Overleg Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ)