Commissieleden

De commissie PWO bestaat uit:

  • Jan Veringa (voorzitter), directeur WJZ, Ministerie van OCW
  • Sanne Reinders, wetgevingsjurist, Ministerie van BZK
  • Hans van Andel, wetgevingsjurist, Ministerie van EZ&K

Margot Groenhuijsen van de Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen ondersteunt de commissie als secretaris.

Taken

De taken van de commissie bestaan uit:

  • Het adviseren over het te verkrijgen aantal punten in het algemeen (niet over individuele cursussen of gevallen)
  • Het scheppen van helderheid bij eventuele vragen of onduidelijkheden
  • Het evalueren van het puntenstelsel
  • Het informeren van het Interdepartementaal Overleg Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ)