Rijksoverheid

Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen

Na een positieve evaluatie van de pilot in 2012 is het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO) met ingang van 1 januari 2013 definitief geworden. Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen maken jaarlijks afspraken met hun leidinggevenden over het op peil houden van de vakbekwaamheid. Het PWO ondersteunt bij het maken en evalueren van die afspraken.

Het PWO is bedoeld als een licht, faciliterend en niet-bureaucratisch stelsel dat de professionaliteit bevordert en ondersteunt. Het is gericht op alle wetgevingsjuristen en overheidsjuristen binnen de Rijksoverheid.